Globala och regionala branschfonder

Det finns två typer av branschfonder - globala och regionala. Den förstnämnda kategorin investerar mest på global basis. Detta minskar risken då en bolagsspecifik händelse inte har inte samma inverkan i en global fond som en regional. De globala branschfonderna har med andra ord oftast en lägre risk, än de regionala, där även svängningarna i avkastning kan vara större.