Det är vår kollega Jimmy som nominerat föreningen till att ta del av ett bidrag på 10 000 kronor från Roslagens Sparbanks Stiftelser:

”Jag vill nominera Rådmansö Bygdegårdsförening för deras outtröttliga ideella engagemang. Föreningen främjar en levande bygd och dess kulturella utveckling med teaterföreställningar, musikframträdanden, föredrag, och möjligheter för människor att mötas.”

Bidraget togs emot av delar ur bygdegårdsföreningens styrelse – i Rådmansö bygdegård förstås.