Bidraget från Roslagens Sparbank Stiftelser delas ut med följande motivering:

”Ni har med ideella krafter lyft orten och ordnar med aktiviteter som passar för alla åldrar, permanentboende, fritidshusboende och turister.”

Bidraget togs emot av Herrängsgruppens Bosse Gyllensten vid ett styrelsemöte med gruppen i Folkets Hus i Herräng i mitten av april 2023.