Maria Leijon Schöld, ekonomichef på Sparbanken delar ut bidraget från Roslagens Sparbanks Stiftelser med följande motivering:

"Grindstugans vänner är en förening som med mycket mänsklig värme och stort engagemang stöttar de som hamnat i utanförskap. Föreningen har som ambition att bidra till en plats för trivsel och aktiviteter som inkluderar alla."