Alla medverkande klasser är med och tävlar i tre olika kategorier:

 • Bästa hållbara tänk (ekonomiskt, ekologiskt, socialt)
 • Bästa muntliga presentation
 • Utmaningen

Tävlingsbidrag i kategori ett och tre ovan skickas in senast den 20 december, medan bästa presentation bedöms på plats vid finalen. Alla klasser som är med att tävla ska ha deltagit i samtliga workshoppar/utmaningar i oktober.

Finaldagen

 • Under finaldagen får 2-3 representanter per klass komma och presentera klassens bidrag för en jury, bestående av företrädare för de medverkande företagen. En ansvarig per klass behöver också finnas på plats.
 • Elevrepresentanterna håller en kort presentation på max 5 minuter där eleverna beskriver hur projektet gått samt sin lösning. 

Tävlingskategorier

Bästa hållbara tänk (ekonomiskt, ekologiskt, socialt)

 • Eleverna ska visa på medvetenhet om hur planen för "framtiden" utgör en del av ett hållbart samhälle ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv
 • Kreativa och smarta lösningar

Bästa muntliga presentation

 • Eleverna framför presentationen av sitt arbete, samt sammanfattar sitt arbete med projektet på ett kreativt sätt
 • Alla elever i respektive projektgrupp är delaktiga i den muntliga presentation
 • Visas bildspel ska det förstärka det muntliga budskapet och vara samstämmigt
 • Presentationen ska vara på max fem minuter

Utmaningarna

 • Redovisas skriftligt inför finalen
 • Eleverna beskriver erfarenheter, utveckling och teamlärdomar från de workshoppar de har deltagit i.

Juryn

Jury under finalen består av representanter från:

 • Roslagens Sparbanks Stiftelser
 • Roslagens Sparbank - privatekonomi & försäkringar
 • Fastighetsbyrån - bostadsfrågor
 • Norrtälje Energi - energifrågor
 • Campus Roslagen - eftergymnasial utbildning, cv och meriter
 • Flygfyren - mat & matbudget

Vi ser fram emot en spännande avslutning på projektet tillsammans!