Alla medverkande klasser är med och tävlar i tre olika kategorier:

  • Bästa hållbara tänk (ekonomiskt, ekologiskt, socialt)
  • Bästa presentation (digital och muntlig)
  • Utmaningen

Tävlingsbidrag i kategori ett och tre ovan skickas in senast två veckor före finalen medan bästa presentation bedöms på plats vid finalen. Alla klasser som är med att tävla ska ha deltagit i samtliga workshoppar/utmaningar i oktober.