Lediga lägenheter annonseras ut på bankens hemsida och intresserade kan då anmäla sig. Vid flera sökande, sker lottning. Undantaget är de BUS-kontohavare som före 2018-12-01 stått i kö genom regelbundet sparande. Dessa behåller sin köplats och har förtur gentemot övriga kunder.