Hoppa till textinnehållet

Investeringsstrategi och allokering

Two businessmen discussing at a counter.

Strategi och allokering säkerställer den röda tråd som löper från Swedbanks globala makrosyn ner via vår tillgångsallokering – för att slutligen mynna ut i konkreta affärsförslag och investeringsrekommendationer, vare sig det gäller aktier, räntor, valutor eller krediter. Rapporterna tas fram för bankens kunder i syfte att förenkla i valet av olika investeringsalternativ.

Swedbanks Investeringsstrategi

Swedbanks Investeringsstrategi syftar till enhetlig rådgivning samt goda placeringsrekommendationer och väl underbyggda argument till dessa. Rapporten utkommer fyra gånger per år samt med kortare månatliga uppdateringar.

Kommentar från Strategi och allokering

Få aktuella kommentarer och tips från Swedbanks marknadsstrateger.

Ränte- och valutaprognoser

Rapporten utkommer varje månad i samband med Swedbanks Investeringsstrategi.

Boränterekommendationer

Rapporten utkommer i samband med Swedbanks Investeringsstrategi i februari, maj, september och december.

Mer information

Kontakta oss

Chef Strategi och allokering