Konstföreningen får bidraget från Roslagens Sparbanks Stiftelser med följande motivering:

"Häveröbygdens Konstförening har som sin främsta målsättning, att i en konstintresserad bygd, erbjuda utställningar av hög kvalitè, samt öka intresset för kultur."