Föreningens ordförande Livia Martna mottar bidraget från Roslagens Sparbanks Stiftelser med följande motivering:

"Flyktinghjälp Väddö bidrar till en bättre integration genom att skapa ingångar i samhället för nyanlända i vår närmiljö, t.ex. genom mötesplatser för social samvaro och språkträning. "Vi vill också ge stöd till att söka utbildning och arbete. Dessutom vill vi vara en opinionsbildande kraft för ett öppet, tolerant och inkluderande mottagande av personer som kommer till vår ort som flyktingar".