- Att många orkar jobba längre är positivt, det kommer sannolikt behövas för att nå upp i en pension som många upplever att de behöver för att klara sig. Att arbeta ett eller ett par år efter 65 års ålder påverkar pensionen avsevärt. Det kan handla om tusenlappar varje månad, säger Madelén Falkenhäll, senior analytiker på Swedbank.

Många uppger att de orkar jobba längre

30 procent planerar att arbeta längre än till 65 år men ännu fler (45 procent) uppger att de skulle orka jobba efter 65 år. Hur länge man tror att man orkar arbeta skiljer sig åt mellan inkomstgrupper. Bland höginkomsttagare tror 60 procent att de orkar jobba efter de fyllt 65 år, bland låginkomsttagare är andelen 40 procent. En anledning till det kan vara att yrken förknippade med lägre inkomst ofta är fysiskt tyngre.

- Hur tungt arbete man har spelar så klart roll för hur länge man orkar arbeta. Men om man kan är det bra att jobba något år extra och framförallt försöka arbeta heltid under hela sitt yrkesliv, fortsätter Madelén Falkenhäll.

Tips - så påverkar du din ekonomi inför ditt liv som pensionär

  • Försök jobba något eller några år efter 65 år, det kan påverka din pension avsevärt.
  • Spara själv till din pension, börja så tidigt som möjligt och öka beloppet allteftersom. Även mindre summor gör skillnad.
  • Jobba heltid om du kan, det gör stor skillnad eftersom det är livsinkomsten som ligger till grund för din pension.
  • Försök att arbeta hos arbetsgivare som gör avsättningar till din tjänstepension, den är en viktig del av din framtida pension.

Mer information

Läs hela pressmeddelandet och mer om privatekonomi på samlingssidan:

Två tredjedelar behöver mer i pension än de kommer få (pressmeddelande)

Privatekonomi (samlingssida)

*Undersökningen gjordes i januari 2018, över 3 000 personer deltog.