Ytterligare inslag i programmet blir som vanligt omvärld, aktiemarknad, råvaror och investeringsstrategi. Vi kommer också att ha några fördjupningar i aktiemarknaden med Ingemar Syrén, förvaltare Swedbank Robur Sverigefonden, och bankens nya aktiestrateg Mattias Isakson.

Förutom bankens strateger och analytiker kommer även specialisten Anna von Knorring, Strukturerade Produkter, samt förvaltarna, Carl Armfelt och Erik Sprinchorn, för den framgångsrika fonden Swedbank Robur Ny Teknik att vara med.

Se mer i höstens Aktie-TV som visas från onsdag 15 november klockan 18.30 i Swedbabank Direkt.

Läs mer om Aktie-TV