Swedbank Analys behåller övervikt i aktier. Den fortsatt starka konjunkturen i kombination med solida bolagsrapporter ställs dock mot oron för en vändning i makroindikatorer och en upptrappad risk för ett omfattande handelskrig. Konjunkturcykeln, likväl som börsuppgången, är långt gången och visar tecken på att vi befinner oss i slutet av cykeln. Detta skapar naturligt stora och snabba kast på de finansiella marknaderna.

– Räntorna ligger fortfarande på nivåer som endast gör dem intressanta ur ett rent kapitalbevarande perspektiv. Men i ett läge där aktier faller kan även den typen av investering te sig intressant. Med detta i åtanke är det naturligt att räntorna fallit tillbaka en del på sista tiden, säger Mattias Isakson, aktiestrateg på Swedbank Analys.

Swedbank Analys väljer mot bakgrund av detta att inte göra några förändringar i allokeringen. Det innebär fortsatt övervikt i USA och tillväxtmarknader då vi fortsatt ser de bästa vinstutsikterna där. Portföljvikten i Sverige och Japan ligger kvar på neutral och Europa underviktas. Ränteplaceringar kvarstår som undervikt i allokeringen. Även kreditplaceringar bedöms ha en begränsad potential och banken behåller en neutral vikt.

– Inom kort drar rapportsäsongen igång och då förväntar vi oss att investerarnas fokus återigen riktas mot bolagens vinstutveckling. 2017 tog vinsttillväxten fart på allvar vilket bekräftades i den senaste rapportsäsongen. Vi räknar med att styrkan håller i sig och att den kommer synas tydligast i USA, avslutar Mattias Isakson.

Mer information

Läs mer i senaste upplagan av Swedbanks Investeringsstrategi.

Swedbanks Investeringsstrategi - Vinstutvecklingen blir avgörande (rapport)

Investeringsstrategi och allokering (samlingssida med rapporter)

Aktiellt (webbtidning)