Swedbank Analys behåller en övervikt på aktier, inte enbart mot bakgrund av att den starka konjunkturen utan även med anledning av bolagens vinstutsikter. Bolagsrapporterna för fjärde kvartalet 2017 har överlag varit bättre än förväntat och utsikterna för bolagens vinster under 2018 är goda, inte minst i USA där en sänkning av bolagsskatten kommer påverka vinsterna på ett märkbart sätt.

– Sammanfattningsvis har den senaste tidens turbulens inte ändrat vår positiva underliggande syn på aktiemarknaden då de fundamentala faktorerna kvarstår. En fortsatt stark konjunktur och vinsttillväxt talar för aktier ytterligare en period, säger Mikael Wik, investeringsstrateg på Swedbank Analys.

Swedbank Analys väljer mot bakgrund av detta att fortsatt övervikta USA då vi ser de bästa vinstutsikterna där. Banken gör därutöver vissa förändringar i regionsallokeringen den här månaden. Portföljvikten i Sverige neutraliseras (från övervikt) och detsamma gäller Tillväxtmarknader (från undervikt). Efter att ha tagit ned den europeiska vikten till neutral i december, så underviktas den nu. Ränteplaceringar kvarstår som undervikt i allokeringen. Även kreditplaceringar bedöms ha en begränsad potential och behålls med en neutral vikt.

– En fortsatt vinsttillväxt är nödvändig för vår positiva syn på aktiemarknaden då den många gånger höga värderingen kräver det. Samtidigt som det är svårt att finna attraktiva alternativ, avslutar Mikael Wik.

Mer information

Läs mer i senaste upplagan av Swedbanks Investeringsstrategi.

Swedbanks Investeringsstrategi - Stark konjunkturutveckling och bolagsvinster ger stöd (rapport)

Investeringsstrategi och allokering (samlingssida med rapporter)

Aktiellt (webbtidning)