– Effekten av det blir att priset per kvadratmeter kan variera stort mellan lägenheter i samma förening. När man köper en nyproducerad bostadsrätt är det viktigt att känna till vilket andelstal lägenheten har och hur föreningens gemensamma utgifter ska fördelas mellan lägenhetsinnehavarna, säger Arturo Arques, Swedbanks och Sparbankernas privatekonom.

Olika andelstal för insatser och årsavgifter

I många föreningar är andelstalet lika med lägenhetens andel av de totala insatserna. En lägenhets insats baseras i sin tur på lägenhetens boyta i förhållande till föreningens sammanlagda boyta. Fram till början av 1990-talet fördelades insatserna och årsavgifterna huvudsakligen efter denna princip. Idag använder dock byggbolag och fastighetsutvecklare andra principer som kraftigt avviker från denna tidigare princip. Lägenhetens läge i huset, utsikt och planlösning är exempel på variabler som idag fått större betydelse för prissättningen av nyproducerade bostadsrätter. Enligt Swedbanks analys verkar dessa variabler även påverka principen för hur årsavgiften fördelas mellan lägenheterna i föreningen. Effekten blir att många mindre bostadsrätter betalar en väsentligt högre årsavgift per kvadratmeter boyta än grannar i samma förening som bor i större lägenheter.

– Informationen om hur insatser, upplåtelseavgifter och årsavgifter bestäms måste bli bättre inte minst vid köp av nyproducerad bostadsrätt. Boverket skulle, tillsammans med branschen, kunna utarbeta allmänna råd och lämpliga riktlinjer om hur andelstalen ska bestämmas. Boverket skulle också kunna ge intygsgivarna i uppdrag att säkerställa så att dessa råd följs - det är en fråga om konsumentskydd och stärkt konsumentmakt, säger Arturo Arques.

Tips vid köp av nyproduktion

Att tänka på vid köp av nyproducerad bostadsrätt:

  • Läs den ekonomiska kalkylen/planen för bostadsrättsföreningen. Sätt dig in i hur insatser, upplåtelseavgifter och årsavgifter bestäms. Om du inte förstår, be någon om hjälp.
  • Ha koll på lägenhetens andelstal och hur föreningens gemensamma utgifter ska fördelas mellan lägenhetsinnehavarna.
  • Tänk på att huruvida föreningen äger marken eller inte kan komma att påverka din årsavgift i framtiden.
  • Sätt dig in i föreningens skuldsättning, ta hänsyn till den och betala inte lika mycket för en bostadsrätt i en förening med höga skulder per kvadratmeter (riktvärde 5000 kronor per kvadratmeter*).
  • Sätt dig även in i föreningens sparande. Alla bostadsrättsföreningar behöver ett sparande för framtida renoveringar.

*Enligt tidigare analys och pressmeddelande från Swedbank; Koll på bostadsrättsföreningarnas skuldsättning viktigare än någonsin, mars 2017.

Mer information

Läs pressmeddelandet och mer om privatekonomi på samlingssidan Privatekonomi.