Sex av tio föräldrar sparar regelbundet till sina barn. Ytterligare 12 procent uppger att de sparar men inte regelbundet. Mer än var femte förälder sparar inte alls till sina barn. Andelen som sparar till sina barn har dock minskat sedan förra året då över 80 procent uppgav att de sparade till sina barn, och endast 13 procent uppgav att de inte gjorde det alls.**

– Att spara till sina barn är viktigt. Ett eget sparkapital, till exempel till en kontantinsats eller till högre studier, kan få stor betydelse för barnens möjlighet att etablera sig i vuxenvärlden och snabbare stå på egna ben, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och Sparbankerna.

Sex av tio sparar upp till 500 kronor i månaden

Sex av tio av de som sparar till sina barn sparar upp till 500 kronor per månad och barn. En fjärdedel sparar mellan 500 och 1 000 kronor och de resterande sparar över 1 000 kronor per månad och barn. De med lägre inkomst sparar mindre belopp varje månad.

– För hushåll med små marginaler kan det vara svårt att få pengarna att räcka till sparande till barnen. Men tänk på att även mindre belopp växer sig större med tiden. Ju tidigare du börjar spara till barnen desto mindre belopp behöver du spara varje månad, fortsätter Arturo Arques.

Tips

  • Börja spara tidigt till barnen. Ju tidigare du börjar, desto mindre belopp behöver du spara varje månad.
  • Ett regelbundet sparande varje månad är att föredra. Sätt gärna en automatisk överföring från ditt lönekonto så att det dras ett belopp varje månad.
  • Att spara till barnen är ett långsiktigt sparande, var därför inte rädd för att placera pengarna i fonder med en lite högre andel aktier, då ökar möjligheten till högre avkastning.

Mer information

Pressmeddelande: Andelen föräldrar som sparar till sina barn minskar

Läs mer om privatekonomi på vår samlingssida.

* Enligt en undersökning som Sifo har gjort på uppdrag av Swedbank under september 2017. Över 3 000 personer deltog i undersökningen, varav över 1 000 har hemmaboende barn under 18 år.
**Bland de föräldrar som har hemmaboende barn under 18 år.