Innehåll i korthet

Åtgärder inom socialförsäkringen förlängs till och med den 31 december 2020:

  • Ersättning för karensavdrag med ett schablonbelopp om 804 kronor.
  • Ersättning till egenföretagare för de 14 första karensdagarna med ett schablonbelopp om 804 kronor per dag.
  • Kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala.
  • Om din första sjukdag är 1 november eller senare behöver Försäkringskassan ett läkarintyg från dig från dag 15 i sjukperioden. Det gäller oavsett om du är anställd, arbetssökande eller föräldraledig.
  • Krav på läkarintyg vid vård av barn (vab) från och med den 1 november 2020 om barnets sjukperiod är 8 dagar eller längre. 

Mer information

Läs mer på forsakringskassan.se och verksamt.se