För vem?

Alla företag med anställda. Som enskild näringsidkare med enskild firma kan man dock inte korttidspermittera sig. Om du däremot är anställd i företaget som du driver som aktiebolag kan du ansöka om stöd för korttidsarbete (korttidspermittering).

Hur går ansökan till?

Du ansöker via Tillväxtverket och du kan söka stödet retroaktivt från och med 16 mars 2020. tillvaxtverket.se

Vad gäller för korttidsarbete?

  • Det högsta stödet är 26 030 kr per person och månad. Detta om den ordinarie lönen är över 44 000 kr och arbetstidsminskningen är 60 procent.
  • Semesterersättning, tjänstepension och sociala avgifter ingår inte. Det måste finnas stöd för korttidsarbete i ditt kollektivavtal (har du inte kollektivavtal så ska minst 70 procent av medarbetarna godkänna och delta i korttidsarbete) 
  • Den arbetstids- och löneminskning som har avtalats ska vara densamma för alla deltagande arbetstagare inom enheten. 

Läs mer om korttidsarbete hos Tillväxtverket