För vem?

Alla företag med anställda. Som enskild näringsidkare med enskild firma kan man dock inte korttidspermittera sig. Om du däremot är anställd i företaget som du driver som aktiebolag kan du ansöka om stöd för korttidsarbete (korttidspermittering).

Hur går ansökan till?

Du ansöker via Tillväxtverket. tillvaxtverket.se

Vad gäller för korttidsarbete?

  • Lönetaket 44 000 kronor.
  • Semesterersättning, tjänstepension och sociala avgifter ingår inte. Det måste finnas stöd för korttidsarbete i ditt kollektivavtal (har du inte kollektivavtal så ska minst 70 procent av medarbetarna godkänna och delta i korttidsarbete) 
  • Den arbetstids- och löneminskning som har avtalats ska vara densamma för alla deltagande arbetstagare inom enheten. 
  • Om man redan har ett avtal för 20, 40 eller 60 procent och önskar ansöka om 80 procent behöver man ta fram ett nytt lokalt avtal. Tänk på att nivån 80 procent endast gäller för maj-juli.
  • Läs alltid på tillväxtverket.se för att ta del av den senast uppdaterade informationen