Analyser

Roslagens Sparbank erbjuder bland annat analyser för olika marknader, branscher, företag och tillgångsslag. Analyserna guidar dig som kund och ger dig kunskap för att kunna fatta välgrundade finansiella beslut. Du vet väl att du kan prenumerera på flera av nyhetsbreven direkt till din e-post.

Här kan du prenumerera

Du kan även få tips om de senaste analyserna från din rådgivare.

Många av analyserna är samlade på Swedbank Insikt och Aktiellt. Mer information finns på Marknadsinformation. Dessutom har banken tv-sändningar Swedbank TV och bloggar med de senaste analyserna.

Brett produktutbud

Roslagens Sparbank har ett brett utbud av sparprodukter, såväl egna som via samarbetsparter. Produktutbudet innehåller exempelvis fonder, aktier och strukturerade produkter. Det ger dig ökad möjlighet att anpassa dina investeringar utifrån dina behov och sparmål. På Fondtorget har du tillgång till mer än 500 fonder från cirka 70 olika fondbolag. En lista över samtliga produkter finner du här.

Granskningsverktyg (miljö och etik)

Roslagens Sparbank har genom samarbetet med Swedbank ett stort utbud av etiska och hållbara produkter, såsom fonder och strukturerade produkter. För dig som vill bidra till en hållbar framtid genom ditt sparande erbjuder vi cirka 70 fonder med varierande hållbarhetsinnehåll på Fondtorget, både från Swedbank Robur men även från externa fondbolag. Alla Swedbank Roburs fonder granskas enligt strikta miljö- och etiska kriterier och har en ”varudeklaration” som beskriver hållbarhetsinnehållet. Genom att erbjuda screenade produkter hjälper vi dig till ökad kunskap och medvetenhet att göra väl genomtänkta investeringsval.

Här kan du läsa mer om hållbart sparande

Guideverktyg

Genom bankens olika guider kan du på egen hand, i internetbanken eller i appen, utvärdera olika placeringsmöjligheter utifrån dina mål och behov. Några exempel på guider är Bekvämt fondval, Börja Spara, Fondguiden och Börja pensionsspara.

Distans-investeringstjänsteverktyg

Som kund i Roslagens Sparbank får du via Internetbanken och appen tillgång till investeringsverktyg som gör det möjligt att online handla i finansiella instrument, få information om innehav, samt tillgång till aktuella priser och räntor. Läs mer om hur du kommer igång och vilka tjänster som finns genom att klicka här.

Utbildningsverktyg

Roslagens Sparbank erbjuder olika möjligheter för dig som kund att lära dig mer om sparande och placeringar, exempelvis via:

Banken arbetar också med att sprida kunskap och öka medvetenheten om exempelvis pensionssparande och barnsparande och genom att aktivt delta i olika forum.

Löpande lämplighetsbedömningar

Efter en rådgivning kring ditt sparande kan du senare kontakta banken för en uppföljning om investeringen fortfarande är lämplig. Om du exempelvis har bytt jobb, fått ett arv eller planerar att gå i pension, bör du se över ditt sparande om det fortfarande motsvara dina mål och behov.

Du är alltid välkommen att kontakta oss genom att besöka ett kontor eller ringa Kundcenter.