VBN:s resa började 2008, då tre ingenjörer i Uppsala slog sina analytiska huvuden ihop och funderade på hur man skulle kunna komma runt resursslöseriet inom stålbranschen, där stora mängder stål valsas fram i stålverken, för att sedan transporteras långväga, och sen kanske bara användas till en bråkdel, då mycket material kasseras vid tillskärningen av den slutgiltiga produkten.

3D-printa på plats för att minska transporter och materialspill

Grundarna insåg att om man kunde utgå från ett metallpulver och 3D-printa på plats, så skulle både transporter och materialspill kunna minimeras, då man bara skulle printa det som behövdes för det man ville uppnå. Behöver man alltså en ring, printar man bara ringen, och inte en helgjuten cylinder för att sen skära bort det som utgör hålet i mitten.

Problemet var bara att ingen tidigare lyckats printa så hårda material. Men genom gedigen materialkunskap lyckades grundarna ta fram en mycket nötningstålig och hård legering och kunde sedan patentera ett brett område av legeringar.

Johan Bäckström, VBN:s vd, framhåller att detta löser ytterligare ett problem ur miljösynpunkt. Tidigare processer har medfört begränsningar för stålets hårdhet – för att möjliggöra valsningsprocessen i stålverk – vilket gjort att man tvingats nöja sig med material som inte är så starkt som funktionen skulle ha behövt. Med VBNs metod och material finns inte den begränsningen på samma sätt, utan man kan välja hårda material, vilket gör att de blir mycket nötningståliga.

”Förut har man alltså inte kunnat välja det bästa materialet för sin slutprodukt, utan man har fått nöja sig med ett som är mjukare, för att kunna bearbeta det. Då får du ett stort behov av reservdelar, och det är ett enormt resursslöseri”, säger Johan Bäckström.

Och tillämpningsområdena där hårdare och mer nötningståliga komponenter inom industrin behövs, saknas inte.

”Vi får otroligt mycket förfrågningar från olika industrier. Ofta är det någon form av nötning i grunden, eller verktyg som ska skära i hårda material”, berättar Johan Bäckström.

Kunder i många olika branscher

Deras första kunder hade fokus på styrkan i deras material, och efterfrågade just verktyg för att skära i andra metaller. Men med tiden har nötningsapplikationer vuxit och idag har de kunder bland såväl verkstadsbolag, biltillverkare, matindustrin, gruv-, olje- och gasindustrin med flera.

”Vi adresserar ett marknadsfönster som inte täcks av någon annan”, säger Johan Bäckström. ”Förutom att vi tillverkar världens hårdaste stål, är energiåtgången mycket lägre när man ser till hela försörjningskedjan, ibland får våra kunder 80 till 90 procent materialbesparing, och de får oftast även en produktivitetsökning.”

Han ger exempel på en matproducent som använder deras verktyg.

”De använder majsmjöl i sin process, vilket sliter väldigt mycket på vanligt stål och förr fick de byta verktyg varje månad. Nu har det gått 18 månader utan att de behövt byta, det är en enorm besparing”, säger Johan Bäckström.

Idag har de sex legeringar i Vibenite®-gruppen, vilket är det patenterade namnet på deras materialgrupp. Det som ger legeringarna ett bra nötningsmotstånd är ett högt karbidinnehåll. Karbiderna bildas av kol och andra grundämnen när metallpulvret smälts i 3D-printern. Därtill framställs de i vakuummiljö, det vill säga syrefritt, vilket ger ett extremt rent material med en bra draghållfasthet. I och med att man 3D-printar kan man också addera olika egenskaper, som exempelvis kylkanaler, så att man kan kyla produktionsverktygen för att öka produktiviteten, eller värme, om man behöver ett mer flytande material.

Planen framåt är tillväxt och att växa internationellt. Inom de kommande tre åren planerar de att dubbla personalstyrkan, från dagens sju personer.

”Målet är att växa försäljningen ordentligt till 2025”, säger Johan Bäckström.

"VBN är ett fint exempel på hur forskningsgenomslag, klätt i ett livskraftigt företag, kan förändra en hel bransch", kommenterar Frida Svensson Söderlind, ansvarig för Growth & Startup på Swedbank.

Johan Bäckströms tips till den som vill starta företag

  • Våga ta klivet. Problemen löser du på vägen.
  • Var fokuserad. Säkerställ att du lyckas med din första produkt innan du börjar sprida dina resurser till andra områden.
  • Ha en affärsmodell som är lättförståelig för dina kunder och finansiärer.
  • Se till att ha finansiering för lång tid. Om du tror att det kommer ta ett år, ska du ha finansiering för minst två år, för det tar ofta längre tid än vad man tror initialt.