Kännas rätt i magen, ha det där speciella du söker, en budgivning som inte skjuter i höjden och en överkomlig månadsavgift är bara några av faktorerna i vågskålen när man köper bostadsrätt. Glöm dock inte att också kolla upp föreningens ekonomi för att slippa oanade framtida utgifter.

- Med dagens prissättning på bostadsmarknaden är det viktigt att bostadsrättsköpare är välinformerade om föreningarnas ekonomi och har tillgång till relevant information, säger Arturo Arques, Swedbank och Sparbankernas privatekonom.

- Annars är risken stor att kostnaderna kan bli högre än man tror, säger Arturo Arques.

Bakom detta ligger att du genom köpet blir medlem i bostadsrättsföreningen, som i sin tur äger fastigheten. Alla kostnader och intäkter förknippade med fastigheten påverkar dig därmed via månadsavgiften. Har föreningen lån på fastigheten, kommer kostnaden för dessa att läggas på bostadsrättsinnehavarna. Är skulden per kvadratmeter hög och räntorna stiger, kommer månadsavgiften till följd av det, också att stiga.

På samma sätt är det med sparande och avsättningar till underhåll inom föreningen. Slarvar föreningen med det kommer månadsavgifterna att behöva höjas den dag det är dags att byta hängrännor, tak, stammar med mera.

Vad kan du göra?

Vad du behöver göra är därför att sätta dig in i föreningens ekonomi – där är årsredovisningen en viktig informationskälla, som inte alltid är lätt läsa.

Använd vår Checklista för bostadsköp som hjälp på vägen. Den kan du med fördel använda i dialog med både mäklare och styrelse.

Baserat på svaren kan du bilda dig en uppfattning om föreningens behov att höja avgiften framöver, och du står bättre rustad för obehagliga oförutsedda utgifter i framtiden.