Sparbanken har bland annat avsatt en miljon kronor att fördelas mellan Rimbo, Hallstavik och Väddö, för att genomföra lokala projekt som är positiva för bygden.

Dessutom arrangerar Sparbanken regelbundna möten där alla som är intresserade kan komma och samtala om aktuella frågor, ofta tillsammans med ansvariga politiker och tjänstemän från Norrtälje Kommun.