Den 9 maj stänger den svenska marknaden tidigare enligt följande:

 • Räntemarknader stänger kl.12.00
 • Aktiemarknader stänger kl.13.00

För fonder med totala innehav på stängda marknader eller med ändrade öppettider överstigande 30 procent av fondens totala marknadsvärde ska bryttidpunkt för handel justeras så att handel till känd kurs inte kan ske.

Bryttidpunkter

Bryttidpunkt för fonder med majoritet i svenska i svenska räntepapper sätts till kl.11.00.

 • Bas Ränta
 • Ethica Obligation
 • Ethica Obligation Utd
 • Folksam LO Obligation
 • Förbundsräntefond
 • Förbundsräntefond Kort
 • KPA Etisk Räntefond
 • Obligationsfond
 • Penningmarknadsfond
 • Premium Balanserad
 • Premium Försiktig
 • Premium Modig
 • Premium Trygg
 • Realräntefond
 • Räntefond Flexibel
 • Räntefond Kort Plus
 • Stiftelsefond
 • Stiftelsefond Utd
 • Talenten Räntefond MEGA

Bryttidpunkt för fonder med majoritet i svenska aktier sätts till kl.12.00.

 • Access Mix
 • Access Sverige
 • Allemansfond Komplett
 • Bas ActionBas Aktier
 • Bas Mix
 • Bas Solid
 • Ethica Sverige
 • Ethica Sverige MEGA
 • Exportfond
 • Folksam LO Sverige
 • Folksam LO Västfonden
 • Förbundsfond
 • Humanfond
 • KPA Etisk Aktiefond
 • KPA Etisk Blandfond 2
 • Mixfond Pension
 • Nordenfond
 • Ny Teknik
 • Private Banking Core
 • Private Banking Edge
 • Private Banking Safe
 • Småbolagsfond Norden
 • Småbolagsfond Sverige
 • Sweden High Dividend
 • Sverigefond
 • Sverigefond MEGA
 • Talenten Aktiefond MEGA
 • Transfer 50
 • Transfer 60
 • Transfer 70
 • Transfer 80
 • Transfer 90

Swedbank Roburs kurssättning och bryttider.