Den 3 november stänger den svenska marknaden tidigare enligt följande:

 • Räntemarknader stänger kl.12.00
 • Aktiemarknader stänger kl.13.00

För fonder med totala innehav på stängda marknader eller med ändrade öppettider överstigande 50 procent av fondens totala marknadsvärde ska bryttidpunkt för handel justeras så att handel till känd kurs inte kan ske.

Bryttidpunkter

Bryttidpunkt för fonder med majoritet i svenska i svenska räntepapper sätts till kl.11.00

 • Ethica Obligation
 • Ethica Obligation Utd
 • Folksam LO Obligation
 • Förbundsräntefond
 • Förbundsräntefond Kort
 • KPA Etisk Räntefond
 • Obligationsfond
 • Penningmarknadsfond
 • Räntefond Flexibel
 • Räntefond Kort Plus
 • Realräntefond
 • Talenten Räntefond MEGA
 • Transfer 50

Bryttidpunkt för fonder med majoritet i svenska aktier sätts till kl.12.00

 • Access Mix
 • Access Sverige
 • Ethica Sverige
 • Ethica Sverige MEGA
 • Exportfond
 • Folksam LO Sverige
 • Folksam LO Västfonden
 • Förbundsfond
 • Humanfond
 • KPA Etisk Aktiefond
 • KPA Etisk Blandfond 2
 • Ny Teknik
 • Nordenfond
 • Småbolagsfond Norden
 • Småbolagsfond Sverige
 • Sverigefond
 • Sverigefond MEGA
 • SwedenHigh Dividend
 • Talenten Aktiefond MEGA

Swedbank Roburs kurssättning och bryttider