Den 24 september är följande länders finansiella marknader stängda:

  • Japan
  • Sydkorea
  • Taiwan

Följande fonder innehåller mer än 30 procent värdepapper på den marknaden och kan därför inte kurssättas per den 24 september 2018.

  • Access Asien
  • Access Japan
  • Japanfond

Swedbank Roburs kurssättning och bryttider.