Den 9 oktober är följande länders finansiella marknader stängda:

  •  Korea

Följande fonder innehåller mer än 30 procent värdepapper på den marknaden och kan därför inte kurssättas per den 9 oktober 2019.

  • Small Cap Emerging Markets

 

Swedbank Roburs kurssättning och bryttider