Den 12 augusti är följande länders finansiella marknader stängda:

  • Japan 

Följande fonder innehåller mer än 30 procent värdepapper på den marknaden och kan därför inte kurssättas per den 12 augusti 2019.

  • Access Japan
  • Japanfond

Swedbank Roburs kurssättning och bryttider