Även om aktiemarknaderna steg inför rapportsäsongen så var intresset stort för att få syna resultaten liksom lyssna på bolagens kommentarer om utsikterna. De värsta farhågorna besannades dock inte, vilket resulterade i generellt stigande kurser för cykliska bolag. Något som var positivt för den svenska börsen som utvecklats väldigt väl. Men trots en fortsatt positiv syn på den svenska börsen så justerars den svenska aktievikten ned till neutral.

- Förklaringen ligger i att vi delvis tycker oss ha fått betalt för övervikten men även att vi ser signaler om viss stabilisering i europeisk statistik. Det talar i sin tur för att räntorna inte ska ner ytterligare vilket är positivt för bankerna som hållit jämna steg med börsen den senaste tiden, säger Johannes Bjerner, Investeringsstrateg på Swedbank Strategi & Allokering.

Även den amerikanska övervikten minskas något mot bakgrund av bland annat den högre värderingen, men samtidigt är det den region som väntas ha den bästa utvecklingen.

- Rapporterna var lite ”spretiga” men sammantaget summerar vi till en positiv rapportsäsong som så här långt bekräftat att det handlar om en konjunkturell avmattning snarare än en riktig lågkonjunktur som står för dörren, avslutar Johannes Bjerner.

Regionmässigt väljer Strategi & Allokering att fortsätta övervikta USA medan den svenska aktievikten neutraliseras. Samtidigt neutraliseras även Europa från tidigare undervikt. Japan behålls i undervikt liksom Tillväxtmarknader i neutralvikt. Krediter neutralviktas med övervikt för Investment Grade medan räntor förblir underviktade, dock neutraliseras räntedurationen från den tidigare övervikten för långa räntor.

Swedbanks Investeringsstrategi November (rappport i pdf)

Artikel på Swedbank Aktiellt (öppnas i nytt fönster)
Strategi & Allokering