Effekter av höjda prisbasbelopp


De högre prisbasbeloppen 2021 får till följd att:

  • Garantipensionen höjs med runt 50 kr per månad.
  • Studiemedlen höjs med knappt 70 kronor per fyraveckorsperiod, jämfört med höstterminen 2020.
  • Högsta nivån i föräldraförsäkringen höjs med 6 kronor per dag, vilket motsvarar drygt 190 kronor per månad.
  • Sjukpenninggrundande inkomst höjs något. Den högsta sjukpenningnivån höjs med 6 kronor per dag, vilket innebär högst 810 kronor per dag.
  • Grundavdrag och jobbskatteavdrag höjs, vilket i sin tur innebär sänkt skatt på arbetsinkomst och pension. Med hur mycket beror på inkomst, se tabell i bilaga.
  • Brytpunkten för statlig inkomstskatt höjs, vilket innebär lägre skatt för de som tjänar över 44 750 kronor per månad (43 600 kronor 2020).
  • Spärrbeloppet (lägsta nivån) för fastighetsavgift höjs marginellt (21 kronor per år).

 

Mer information

Läs mer om effekterna av det höjda prisbasbeloppet (pdf)

Om privatekonomi (swedbank.se/privatekonomi)