Erbjudande till allmänheten i korthet
Anmälningsperiod: 1 – 9 oktober 2020 klockan 17.00
Erbjudandepris: Pris fastställs till 96 SEK per B-aktie (courtage utgår ej)
Antal aktier: Anmälan ska avse lägst 150 och högst 12 000 B-aktier, i jämna poster om 50 B-aktier (de som önskar förvärva fler än 12 000 B-aktier ombeds kontakta Swedbank i enlighet med villkoren för det institutionella erbjudandet). Med ett erbjudandepris om 96 SEK uppgår den minsta möjliga investeringen till 14 400 SEK.

Viktiga datum
13 oktober 2020: Besked om tilldelning och första dag för handel
15 oktober 2020: Likviddag för allmänheten
Aktierna bokas på anvisad värdepappersdepå eller investeringssparkonto och finns tillgängliga för handel omkring den 15 oktober 2020.

Anmälan för Swedbanks och sparbankernas kunder
Anmälan om förvärv av B-aktier kan göras 1 – 9 oktober 2020 klockan 17.00 via internetbanken, appen, kundcenter privat (personlig service), din personliga mäklare, din personliga rådgivare eller via kontor. Prospekt, anmälningssedel och mer information hittar du på www.swedbank.se/prospekt

Läs mer om erbjudandet, villkor och risker på swedbank.se eller på Aktiellt.

Presentation av erbjudandet (pdf)
Anmälningssedel