Intresset för hållbara produkter ökar, så även inom sparaområdet. Genom Global Impact ges möjligheten att få exponering mot de bolag i världen som redan idag har verksamhet som kan bidra till att uppnå FN:s globala mål, och därmed skapa en framtida bättre värld. De Globala målen syftar till att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen och främja fred och rättvisa.

- Bolagen i fonden ska bidra till att uppfylla ett eller flera av FN:s globala mål. Minst 15 procent av bolagens omsättning ska komma från verksamheter som bidrar positivt. I de flesta fall är bidraget betydligt högre än så. Till stöd för urvalet har vi ett djupgående sammarbete med Swedbank Roburs hållbarhetsanalytiker samt en databas med hållbarhetsdata och företagsfakta för nära 10 000 bolag, säger David Stenlund, förvaltare av Global Impact.

Exempel på bolag som Global Impact investerar i är bolag som:

  • genom sin verksamhet hjälper till att bevara miljö och artrikedom på land och i hav, till exempel genom teknik för avfallshantering, vattenrening och utsläppsbegränsning.
  • erbjuder teknologier för klimatomställning, till exempel alternativ energi, energieffektivitet och gröna byggnader.
  • är verksamma inom hållbar matindustri, hållbara städer och lågkostnadsbostäder samt sanitetsteknik.
  • bolag som tillverkar botemedel och behandlingar för världens allvarligaste sjukdomar.

- Fonden har en kvantitativ förvaltningsprocess och portföljen består i dagsläget av ett urval av runt 80-100 aktier med egenskaper som förväntas bidra positivt till portföljens långsiktiga avkastning. Exempel på egenskaper som premieras är låg värdering och stark vinsttillväxt, berättar Johan Eriksson som förvaltar Global Impact tillsammans med David.

- Man beräknar att upp till 7000 miljarder dollar behöver investeras årligen fram till år 2030 för att uppnå FN:s högt satta målsättning. Det är hissnande summor och nästan 10 procent av den totala globala ekonomin (årlig global BNP). Detta är en av anledningarna till att vi tror att det är en vinnande strategi att identifiera de bolag som kommer att bidra till att uppnå FN:s Globala mål. Vi tror att hållbarhet och avkastning kommer att gå hand i hand framöver, fortsätter David Stenlund.

Det här är en fond för dig som;

  • vill investera i bolag som bidrar till att uppnå FNs 17 globala mål för hållbar utveckling.
  • vill få möjlighet till avkastning på ditt sparande och samtidigt bidra till en bättre och mer hållbar värld.
  • har en placeringshorisont på minst 5 år.

Fakta om Swedbank Robur Global Impact

  • Startdatum 29 maj
  • Årlig förvaltningsavgift är 0,70 %
  • Riskklass 5

Film om Global Impact

Mer om Global Impact i Aktiellt

swedbank.se/globalimpact

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se