Huvudsakliga förändringar är utökning av fondens placeringsunivers och beskrivningen av fondens hållbarhetskriterier. Fonden kommer kunna investera upp till tio procent av tillgångarna i övriga Norden. Vi gör även språkliga justeringar och förtydliganden i fondbestämmelserna som inte förändrar varken fondens karaktär eller placeringsinriktning. Läs mer om förändringarna i kundbrevet.

Kundbrev Humanfond