Swedbank Humanfond är en fond som gör det möjligt att både spara till sig själv och samtidigt göra skillnad då spararna i Swedbank Humanfond årligen skänker två procent av fondvärdet till någon av de anslutna ideella organisationerna. Sedan starten 1990 har spararna skänkt drygt en miljard kronor. Spararnas bidrag är mycket värdefullt för de anslutna organisationernas verksamheter. Bland annat stödjer pengarna arbetet för mänskliga rättigheter, barns rättigheter, katastrof- och hjälparbete eller insatser för miljön, både i Sverige och utomlands.

Carl-Fredrik Lorenius är förvaltare av Swedbank Humanfond och berättar hur han arbetar för att skapa avkastning som sedan kan bli bidrag till de valda organisationerna.

Hur placeras mina pengar om jag sparar i Humanfond?

- Fonden placerar i svenska bolag. Jag väljer bolag som har attraktiva affärsmodeller, stabila balansräkningar, ger bra utdelning, bra ledning och oftast andra starka ägare. Exempel på bolag i fonden är Volvo, Atlas Copco, SCA, Thule, Dometic och Holmen.

Hur integreras hållbarhetsaspekterna i förvaltningen av fonden?

- Alla företag som fonden äger analyseras av mig tillsammans med Swedbank Roburs hållbarhetsanalytiker. Vi möter bolagens ledning och styrelse löpande; lyssnar, ger synpunkter och är med och påverkar hållbarhetsarbetet i bolagen genom bolagsstämmor. Fonden utesluter bolag som tillverkar vapen, fossila bränslen etc.

Hur väljer du bolag att investera i?

- Jag och mina kollegor gör varje år åtskilliga bolagsbesök, vi träffar regelbundet bolagsledningar och vi analyserar bolagens finansiella historik. Bra hållbarhetsarbete och bolagsstyrning, attraktiva affärsmodeller, starka balansräkningar, bra utdelningshistorik och rimlig värdering är kriterier vi tittar på för att hitta de bästa bolagen och de bästa aktierna aktier att investera i.

Varje år delas två procent av fondförmögenheten ut till ideella organisationer – skapar det extra press på dig att leverera en bra avkastning i fonden?

- Det sporrar definitivt mig att leverera ett bra resultat och med tanke på de goda ändamål som pengarna går till så finns den där lilla extra viljan, och motivationen att göra ett bra jobb.

För att få ett hållbart sparande, behöver man göra avkall på avkastning då?

- Min förhoppning är att fondspararna ska få både en bra avkastning och samtidigt bidra till ökad hållbarhet - något som jag arbetar för att uppnå hela tiden. Som i allt aktiesparande gäller det att vara långsiktig och det finns inga genvägar. Över tid tror jag stenhårt på att välskötta, hållbara företag kommer att ge bättre avkastning till sina ägare.

Hjärtedagen

Hjärtedagen är ett initiativ inom ramen för Swedbank och sparbankernas samhällsengagemang, och är den dag då spararnas skänkta pengar delas ut till Swedbank Humanfonds drygt 70 anslutna ideella organisationer. I samband med en ceremoni på Swedbanks huvudkontor den 14 februari i år delade vi ut 45 miljoner kronor.