På konferensen Hållbara Finanser, som arrangerades av tidningen Aktuell Hållbarhet, samlades aktörer från finansmarknaden, organisationer och bolag för att diskutera och lyssna på intressanta presentationer och debatter. Swedbank Robur arrangerade ett eget frukostseminarium med titeln ”Låt kapitalet arbeta för de globala hållbarhetsmålen”. Där framkom bland annat att dialog, modigt ledarskap och samarbete är de gemensamma framgångsfaktorerna för organisationer som kommit långt med sin hållbara placeringspolicy. Förvaltningen är allt oftare en del av organisationers hållbarhetsarbete och de globala hållbarhetsmålen är något de flesta arbetar mot. Men hur får man in hållbarhetsmålen konkret i placeringspolicyn?

Det finns en stor mängd data men finansbranschen måste bli bättre på att mäta det som branschen gör. Det som mäts blir gjort var ett faktum som togs upp många gånger under dagens presentationer och debatter.

Institutionella investerare ställer ofta höga krav på hållbarhet i sina placeringar och driver därmed utvecklingen framåt. Därför skulle finansbranschen ha stor nytta av ett utökat samarbete med större placerare som kommuner och landsting när exempelvis nya produkter tas fram.

Sju av tio vill spara hållbart

I samband med konferensen släppte Swedbank och Sparbankerna resultatet av en SIFO-undersökning som visade att sju av tio privatpersoner kan tänka sig att spara i hållbara fonder men bara en av fyra uppger att de gör det idag. Orsaken är bland annat att de saknar tillräcklig information och antar att avkastningen är lägre.

- Att fonder som tar hänsyn till hållbarhetsaspekterna skulle ha sämre avkastning stämmer inte. Den som vill investera i framtidens finansiella vinnare bör tvärtom rikta blicken mot just den typen av sparande. För om pengar ska växa på sikt, krävs att de investeras i bolag som tar de långsiktiga utmaningarna på allvar. Det är synd att otillräcklig information och seglivade myter hämmar hållbart sparande. Här jobbar branschen på att bli bättre på att vägleda de kunder som vill göra hållbara val, säger Liza Jonson, vd Swedbank Robur.