Att redan som barn börja träna på att hantera sin ekonomi, och att tidigt börja prata om pengar och om vad saker kostar hjälper barn och unga att förstå pengars värde. Ett bra sätt att ge barn praktisk träning i privatekonomi är att ge dem vecko- eller månadspeng, något som hälften av alla barn och unga får. Det blir samtidigt ett bra tillfälle för barn och vuxna att prata om pengar.

-Prata om vad veckopengen förväntas räcka till och att det är bra att spara lite av den för att kunna göra något roligt längre fram. Låt barnet ta eget ansvar för sina pengar och låt dem också göra fel, det lär de sig mycket av, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna.

Tre av fyra föräldrar vill ha mer privatekonomi i skolan

Drygt hälften av föräldrarna till barn som är 15 år och äldre tror att deras barn kommer vara bra på att hantera sin privatekonomi som vuxen. Men mer än var tionde oroar sig för att barnet inte kommer att vara det.

-Alla föräldrar har inte samma möjlighet att lära sina barn om privatekonomi. Därför har också skolan en viktig roll att rusta barn och unga med kunskap om hur man tar hand om sin ekonomi, säger Arturo Arques.

Privatekonomi ingår redan i läroplanen, men tre av fyra föräldrar vill öka antalet undervisningstimmar i privatekonomi i grundskolan.

-Att ha koll på pengar och förmåga att hushålla med resurser är något man har nytta av hela livet. Det är kunskap som kommer att vara värdefull när det så småningom blir dags att flytta hemifrån med en egen privatekonomi att ta hand om, säger Arturo Arques.

Föreläsning i skolan

Roslagens Sparbank föreläser kostnadsfritt på högstadiet och gymnasiet.

Läs mer