Efter en turbulent sommar med eskalerande handelskrig mellan USA och Kina, osäkerhet kring Brexit och geopolitiska spänningar drabbas nu hela världsekonomin. Sverige är inte immunt mot inbromsning i global handel, men svensk industri har hittills visat motståndskraft. Inhemsk ekonomi börjar visa tecken på svaghet. Det gör att Swedbank justerar ned tillväxtprognosen och räknar med att BNP ökar med ca 1 procent nästa år och knappt 1,5 procent 2021.

- Det blir tuffare tider, men nedgången är hanterbar. Vi ser inte att penningpolitiska åtgärder fungerar effektivt för att dämpa fallet i det här läget. Vad som däremot kan stimulera ekonomin är offensiva reformer med satsningar på bland annat välfärd, företagande och gröna investeringar för att driva på klimatomställningen. Här behöver det göras betydligt mer än vad regeringen hittills aviserat, säger Swedbanks chefekonom Anna Breman.

Sverige riskerar att missa både klimatmål och sociala mål
Enligt Swedbanks hållbarhetsindikatorer riskerar Sverige att missa de långsiktiga klimatmålen, vilket på sikt kan innebära såväl förlorade affärsmöjligheter för svenska företag som risker för den ekonomiska tillväxten. Sverige riskerar också att misslyckas med att nå de sociala målen med en oroande hög andel unga som inte tillägnar sig grundläggande färdigheter i läsning, matematik och naturvetenskap, en hög andel i unga vuxna 18–24 år som hoppar av sin utbildning samtidigt som vi har en stor försörjningsbörda för den växande äldre befolkningen.

- Sverige har starka statsfinanser och därmed goda förutsättningar att möta sämre tider med finanspolitiska åtgärder där vi ser att behoven är stora. Nu är det läge att använda det utrymmet. Därför behöver också det finanspolitiska ramverket ses över, säger Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank.

Riksbanken tvingas till reträtt – reporäntan ligger still
Riksbanken har tidigare signalerat en höjning av reporäntan i slutet av året eller i början på nästa år. Men tiden för en räntehöjning bedöms nu ha runnit ut och reporäntan väntas ligga still på -0,25 procent fram till 2021.

- Men den globala osäkerheten är stor. Skulle utvecklingen bli ännu sämre än vad vi tror, ligger penningpolitiska lättnader såsom räntesänkning som nya obligationsköp nära till hands, säger Andreas Wallström.
 

Mer information

Swedbank Economic Outlook (rapport, pdf)

Samlingssidan Swedbank Economic Outlook

Presentation av Swedbank Economic Outlook (film)