Såväl delindex för orderingång som index för orderstockarna registrerades över 50-nivån. Medan orderingångens delindex förbättrades från 57,8 till 59,6 så föll orderstockarnas index med 1,3 indexenheter till 56,6 i februari.

Delindex för affärsvolym föll med 2,0 indexenheter mellan januari och februari. Med ett indextal på 64,5 bidrog affärsvolymen med -0,5 indexenheter till tjänste-PMI. Bortsett från föregående månad får man gå tillbaka till våren 2011 för att finna en notering som överstiger den i februari. Index för planerad affärsvolym steg med 0,4 indexenheter till 68,9 i februari.

Index för leverantörernas insatsvarupriser noterades till 58,5 i februari, d.v.s. 1,4 indexenheter lägre än i januari. Ett tremånaders glidande genomsnitt pekar på att den upplevda prisökningstakten för insatsvaror kan ha mattats av något.

Mer information

Läs om inköpschefsindex och ta del av hela analysen, nedan:
Inköpschefsindex – tjänster (samlingssida)

Inköpschefsindex för den privata tjänstesektorn (rapporten)