Medan vissa företagare förväntar sig höga pensionsinkomster finns det en stor grupp som räknar med att de kommer att ha ytterst små marginaler som pensionärer.

- Vår undersökning visar att mönstret från tidigare företagargenerationer riskerar att upprepa sig. Tidigare kartläggningar** har visat att även om det finns en grupp företagare som har höga inkomster som pensionärer, så är företagarna överrepresenterade bland de sämst ställda pensionärerna, säger Johan Kreicbergs, Swedbanks och sparbankernas företagarekonom.

Många räknar med halverad inkomst

Undersökningen visar att mer än var fjärde företagare tror att deras pension kommer vara mindre än hälften av deras lön den dagen de går i pension. Bland heltidsanställda är det 16 procent som räknar med att få mindre än hälften av sin slutlön i pension.

- Den stora skillnaden mellan företagare och anställda när det gäller pension är tjänstepensionen. De flesta anställda omfattas per automatik av tjänstepension, men företagare måste ta ett större eget ansvar för sin pension, avslutar Johan Kreicbergs.

Mer information

Läs hela pressmeddelandet och mer om företagande på samlingssidan:

Företagare tror inte att pensionen kommer räcka (pressmeddelande)

Företagande (samlingssida)

 

*Undersökningen gjordes i januari 2018. Över 3 000 respondenter, varav 160 företagare.

**Finanspolitiska rådet, Inkomstfördelningen bland pensionärer, 2012/5.