Lönsamheten skiljer sig mellan länderna men majoriteten av lantbrukarna är positiva och uppfattningen om lönsamheten vänder uppåt. De svenska lantbrukarna upplever en förbättrad lönsamhet och både maskin- och bygginvesteringarna har ökat sedan förra året. En orsak till att svenska lantbrukare uppfattar att lönsamheten blivit bättre är ökade intäkter, vilket i sin tur delvis beror på en större efterfrågan på svenskproducerade varor

– Rapporten visar att lantbrukarna har konsumenternas förtroende i både Sverige och i övriga Europa, det är mycket glädjade. Men det är ett förtroende som måste fortsätta att förtjänas. Konsumenter gör mer medvetna val idag, säger Ulf Möller, skog- och lantbruksansvarig Swedbank och sparbankerna.

Utmaningar och konkurrens

Lantbruksnäringen upplever att den är under tryck, både konkurrensmässigt och politiskt. Det sistnämnda gäller inte minst de brittiska lantbrukarna som är mer pessimistiska sedan Storbritannien röstade för att lämna EU. De känner en stor oro för hur de ska kunna ha fortsatt tillgång till utländsk arbetskraft och avsättning för sina produkter efter Brexit.

Mer information

Läs rapporten, pressmedelandet och mer om företagande på samlingssidan Företagande.

EU-barometern: Ökad optimism hos europeiska lantbrukare

Pressmeddelandet läser du på Newsroom