För att kunna ansöka om omställningsstöd ska företaget ha haft en nettoomsättning om minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret. Dessutom ska nettoomsättningen, som en konsekvens av coronapandemin, ha minskat med minst 30 procent under mars och april 2020 jämfört med samma period föregående år.

 

Stödet gäller sökas av företag som har godkänd F-skatt men även exempelvis de stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som är undantagna från skattskyldighet. 

Undantag

Företag som har skatte- eller avgiftsskulder som lämnats till Kronofogden kommer inte att kunna få stödet. Inte heller exempelvis företag som kan anses vara på obestånd enligt konkurslagen eller har sin hemvist i länder som OECD och EU betecknar som icke samarbetsvilliga ur skattesynpunkt. 

Läs mer om omställningsstödet och räkna på hur det kan påverka företaget

Så fungerar omställningsstödet

Ansök om omställningsstöd (skatteverket.se)