Gör en ordentlig ekonomisk kalkyl


När man tagit sig en ordentlig funderare på om livet på landet passar, ska man förstås göra en ekonomisk kalkyl.

  • Titta på inkomster, vad du kan få ut från gården, vad den kostar att driva, och dina bankkostnader. Kanske kommer du få viss inkomst från att sälja hö eller spannmål. Det behöver ställas mot kostnader för att till exempel underhålla fastigheten.
  • Är man inte van vid att bo på gård är det bra att sätta sig in i vilka kostnader det kan röra sig om. Att lägga om ett tak på en loge kan till exempel kosta flera hundra tusen kronor, och det är viktigt att sätta av en buffert för framtida kostnader.
  • Alla som köper en gård med mark eller skog – som i Sverige går under taxeringskod 120 – blir automatiskt egna företagare och ska deklarera som sådana, även om man inte har några inkomster från gården och nolldeklarerar. Det gör också att många av vanliga privatutgifter, som el eller en investering i solceller, kan dras av på gården, som man sen schablonbeskattas för.

 

Vad kostar det att köpa en gård?


För en mindre gård på mellan 10 och 50 hektar – i runda slängar är en hektar ungefär lika stor som två fotbollsplaner – kan priset ligga på mellan tre till 20 miljoner kronor eller uppåt, beroende på läge, skick och ”härlighetskänsla.”

Affären är i princip identisk med att köpa en villa. Gårdarna hittas på Hemnet eller de traditionella mäklarföretagen, utöver de som är specialiserade på gårdar, och finns till försäljning från söder till norr.

Generellt sett får låna 75 procent av gårdens marknadsvärde i en så kallad jordbrukskredit, bottenlånet, och ytterligare 10 procent i ”vanliga” banken. Den egna insatsen behöver vara minst 15 procent. Skulle man därtill behöva låna till en traktor eller liknande kan man ta lånet genom den enskilda firman, under förutsättning att pengar in och pengar ut håller.

 

Viktigt att tänka igenom sitt val

Det är fantastiskt att bo på en gård. Men också ett ansvar då man måste sköta om den varje dag. Så kunskap om att arbeta inom de gröna näringarna är en viktig bas men man behöver även tänka igenom att det alltid finns något att göra: En bräda som är rutten, något som ska målas, gräs som ska klippas. Har du dessutom djur, då har du jobb 365 dagar om året. Det livet ska man kunna acceptera.

Mer information

Tänk på detta om du funderar på att köpa en gård (roslagenssparbank.se/framtid)