Bland totalt sex starka finalister har juryn utsett Fredrik och Camilla Hilmersson med gården Qvisingsö till vinnare av priset Årets spjutspets 2018. Tävlingen arrangeras för fjortonde året i rad av LRF Konsult samt Swedbank och sparbankerna i samarbete med Land Lantbruk.

Årets spjutspetsföretag är en tävling där nominerade snabbväxande och lönsamma lantbruksföretag med hållbara affärsplaner, god djurhållning och attraktiva arbetsplatser analyseras.

– Tävlingen är en del i att visa att det finns ett starkt lantbruksföretagande i Sverige. Vi sökte därför efter kandidater som driver ett lönsamt och växande företag med gården som bas, säger Ulf Möller, segmentsansvarig Skog & Lantbruk Swedbank och Sparbankerna.

Efter en noggrann genomgång av de nominerade företagens affärsidéer och finanisella utveckling togs sex finalister ut och av dem utsåg sedan juryn ägarna till gården Qvisingsö till vinnare.

Motiveringen

Med tron på svensk mjölkproduktion som drivkraft har Fredrik och Camilla Hilmersson steg för steg utvecklat sitt företag. De har gjort det i den takt som de själva hinner med och utifrån gårdens förutsättningar. Alla satsningar de gör utgår alltid från djurens välfärd och de har en tydlig ambition att ständigt öka effektiviteten. Med denna strategi har de på ett föredömligt sätt lyckats utveckla ett storskaligt mjölkföretag.

Mer information

Årets spjutspetsföretagare 2018 (pressmeddelande)

2018 års finalister

Vinnarna: ”Vi är stolta över det vi har åstadkommit” (Land Lantbruk)