Så här ansöker du


Du söker stödet via Tillväxtverket från och med den 7 april 2020. Det går att söka stöd retroaktivt från och med den 16 mars 2020 och det gäller under hela 2020.

 

Vad gäller för korttidsarbete?

  • Arbetsgivare kan minska de anställdas arbetstid med 20, 40 eller 60 procent.
  • Som arbetsgivare kan du få stöd i sex månader, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre månader.
  • Lönetaket är 44 000 kronor. Semesterersättning, tjänstepension och sociala avgifter ingår inte. 
  • Det måste finnas stöd för korttidsarbete i ditt kollektivavtal (har du inte kollektivavtal så ska minst 70 procent av medarbetarna godkänna och delta i korttidsarbetet) 
  • Den arbetstids- och löneminskning som har avtalats ska vara densamma för alla deltagande arbetstagare inom enheten.

Fler villkor kan du läsa om på tillvaxtverket.se. 

Mer information

tillvaxtverket.se