För första gången på 16 år skulle huvudmännen få välja en ny ordförande på Sparbankens stämma. Kurt Pettersson, som arbetat som ordförande i styrelsen i 16 år hade lagom till sin 70-årsdag och Sparbanken 160-födelsedag aviserat sin avgång. Ny ordförande i Roslagens Sparbanks styrelse blir Mats Hultin.

Mats Hultin – ny som ordförande, men inte i styrelsen

Mats Hultin valdes enhälligt till ny ordförande i Roslagens Sparbank av stämman. Han har arbetat i styrelsen sedan 2003 och varit vice ordförande i flera år. Till vardags är han företagare och välkänd i Roslagen.

– Tack. Det är ett enormt förtroende och jag ska ägna mig åt detta uppdrag med full kraft, säger Mats Hultin till stämman.

Kurt Pettersson avgick som ordförande i efter 16 år och avtackades av Banken.

– Jag har haft förmånen att få vara med och styra denna verksamhet under 1/10 av bankens livstid, 16 av 160 år. Det tackar jag för, det har varit enormt roligt och ansvarsfullt.   

Även Mats Eriksson avtackades efter att ha suttit i Sparbankens styrelse i 40 år!

År 1979 valdes Mats in i dåvarande Föreningssparbankens styrelse och han har sedan följt med i sammanslagningen med Sparbankerna 1997 och ytterligare 22 år till.

Den tredje styrelseledamoten vars mandatperiod utgick, Mariann Lindh, valdes om fram till stämman 2022.

Ytterligare 9 miljoner till samhällsnyttan

Eftersom Sparbanken inte har några enskilda ägare lämnar vi tillbaka överskottet till Roslagen, bland annat via våra stiftelser.

Stämman beslutade att avsätta 9 miljoner kronor till samhällsnyttiga ändamål. Såhär fördelade sig avsättningarna:

  • Stiftelsen näringsliv och kultur: 5 000 000 kr
  • Stiftelsen forskning och utbildning: 2 000 000 kr
  • Inspirationsprojekt på lokalkontoren: 600 000 kr
  • Buffert i banken 1 400 000

Totalt 9 000 000 kr

Sedan år 2001 har Sparbanken avsatt totalt 128 miljoner kronor till samhällsnyttiga ändamål.

Andra personval

Tre huvudmän omvaldes; Patrik Bergqvist, Katarina Björk, Margareta Säterli, med mandattid t.o.m. stämman 2023
Amelia Morey Strömberg nyvaldes, till och med stämman 2023.

Hela valberedningen omvaldes; Peter Tamp, Britt-Marie Åhman och Jens Andersson till och med stämman 2021. Även ordförande, Andreas Hofbauer, omvaldes.

I Stiftelsen för näringsliv och kultur omvaldes Åsa Andersson och Dag Nordström blev invald.

I Stiftelsen för forskning och utbildning omvaldes Erik Karlsson och Kurt Pettersson, samt Katarina Björk nyvaldes.
I Stiftelsen för ungdomsboende i Roslagen omvaldes av Bernt Frödin.

Kurt Lodenius avtackades som ordförande från stiftelsen.

Övriga beslut på stämman

På stämman fastslogs årets bokslut och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.