Räntan på kontokrediter och reverskrediter för privatpersoner och företag höjs med 0,25 procentenheter.

Räntan på bostadskrediter för privatpersoner och jordbrukskrediter höjs med 0,10 procentenheter.

Ränteändringen gäller inte basränterelaterad utlåning, lån till fast ränta eller lån med bunden ränta.

Ränteändringen gäller från och med den 17 juli.