Omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare

Enskilda näringsidkare som har haft ett större omsättningstapp på grund av den pågående pandemin kan söka omsättningsstödet för augusti 2020- feruari 2021. Det finns även ett förslag på ett omsättningsstöd för handelsbolag, inklusive kommanditbolag, med minst en fysisk person som delägare.

Villkor för att få omsättningsstöd?

 • En omsättning på minst 200 000 kronor under hela 2019 för stödperioden augusti–oktober 2020 och på minst 180 000 kronor för hela 2019 för stödperioderna november–december 2020 samt januari–februari 2021.
 • Omsättningstappet är en konsekvens av pandemin
 • Du har gjort vad som skäligen kan krävas för att uttömma möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning för sådan förlorad omsättning som stödet ska beräknas på.

För att stöd ska beviljas krävs att nettoomsättningen för

 • augusti–oktober 2020 understeg 60 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019
 • november–december 2020 understeg 70 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019
 • januari–februari 2021 understeg 70 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019

Så mycket kan du få i stöd?

 • Du kan få ersättning med 75 procent av omsättningstappet för augusti–oktober 2020. 
 • För november–december 2020 och januari–februari 2021 kan du få ersättning med 90 procent av omsättningstappet. 
 • Totalt kan du som enskild näringsidkare få ett maximalt stöd på 168 000 kronor.

(Källa: Länsstyrelsen)

Enskild näringsidkare kan ansöka om både omsättnings- och omställningsstöd, viktigit att tänka på då är

 • När du ansöker om omställningsstödet hos Skatteverket behöver du inte räkna av det omsättningsstöd som du fått eller räknar med att få från Boverket.
 • Däremot ska du, när du ansöker om omsättningsstödet hos Boverket, räkna av det omställningsstöd som du fått eller räknar med att få från Skatteverket för samma stödperiod.

(Källa: Skatteverket)

Läs fullständiga villkor för stödet hos Länsstyrelsen

Omsättningsstöd till enskild näringsidkare (lansstyrelsen.se)

 

Omställningsstöd augusti 2020 - februari 2021

Omställningsstödet kan du som företagare ansöka som stöd för dina fasta kostnader om företaget hade tappat i omsättning på grund av coronapandemin

Du kan ansöka om stöd för perioderna augusti-oktober 2020, november-december 2020 och januari-februari 2021. Sista ansökningsdag är den 30 april 2021.

Krav för att kunna söka stöden

 • Augusti-oktober 2020: företaget ska ha tappat mer än 40 procent av omsättningen jämfört med samma period 2019.
 • November-december 2020: omsättningstappet ska vara mer än 30 procent jämfört med samma period 2019.
 • Januari-februari 2021: omsättningstappet ska vara mer än 30 procent jämfört med samma period 2019.

Omställningsstöd (skatteverket.se)