Omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare

Enskilda näringsidkare som har haft ett större omsättningstapp på grund av den pågående pandemin kan söka omsättningsstödet för augusti 2020- februari 2021 fram till den 30 april 2021. Det finns förslag att stödet förlängs för mars-juni 2021 men inga beslut är ännu fattade.

Villkor för att få omsättningsstöd?

 • En omsättning på minst 200 000 kronor under hela 2019 för stödperioden augusti–oktober 2020 och på minst 180 000 kronor för hela 2019 för stödperioderna november–december 2020 samt januari–februari 2021.
 • Omsättningstappet är en konsekvens av pandemin
 • Du har gjort vad som skäligen kan krävas för att uttömma möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning för sådan förlorad omsättning som stödet ska beräknas på.

För att stöd ska beviljas krävs att nettoomsättningen för

 • augusti–oktober 2020 understeg 60 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019
 • november–december 2020 understeg 70 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019
 • januari–februari 2021 understeg 70 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019

Så mycket kan du få i stöd?

 • Du kan få ersättning med 75 procent av omsättningstappet för augusti–oktober 2020. 
 • För november–december 2020 och januari–februari 2021 kan du få ersättning med 90 procent av omsättningstappet. 
 • Totalt kan du som enskild näringsidkare få ett maximalt stöd på 168 000 kronor.

(Källa: Länsstyrelsen)

Enskild näringsidkare kan ansöka om både omsättnings- och omställningsstöd, viktigt att tänka på då är

 • När du ansöker om omställningsstödet hos Skatteverket behöver du inte räkna av det omsättningsstöd som du fått eller räknar med att få från Boverket.
 • Däremot ska du, när du ansöker om omsättningsstödet hos Boverket, räkna av det omställningsstöd som du fått eller räknar med att få från Skatteverket för samma stödperiod.

(Källa: Skatteverket)

Läs fullständiga villkor för stödet hos Länsstyrelsen

Omsättningsstöd till enskild näringsidkare (lansstyrelsen.se)

 

Omställningsstöd 

Omställningsstödet kan du som företagare ansöka som stöd för dina fasta kostnader om företaget hade tappat i omsättning på grund av coronapandemin

Du kan ansöka om stöd för perioderna augusti-oktober 2020, november-december 2020 och januari-februari 2021. Sista ansökningsdag är den 30 april 2021.

Krav för att kunna söka stöden

 • Augusti-oktober 2020: företaget ska ha tappat mer än 40 procent av omsättningen jämfört med samma period 2019.
 • November-december 2020: omsättningstappet ska vara mer än 30 procent jämfört med samma period 2019.
 • Januari-februari 2021: omsättningstappet ska vara mer än 30 procent jämfört med samma period 2019.

Omställningsstöd (skatteverket.se)

 

Omsättningsstöd för handels- och kommanditbolag

Stödet vänder sig till handelsbolag som har minst en fysisk person registrerad som delägare den 28 februari 2021 och som har fått ett större omsättningstapp till följd av den pågående pandemin.

När kan jag söka stödet och var?
Sista dag för att söka omsättningsstöd för dig som driver handelsbolag är 15 juni 2021 för de sex stödperioder nedan.

 • För mars–april, maj, juni–juli och augusti–oktober 2020 är stödet 75 procent av det du tappat i nettoomsättning jämfört med samma period 2019.
 • För november–december 2020 och januari–februari 2021 är stödet 90 procent av det du tappat i nettoomsättning jämfört med samma period 2019.

Detta gäller för att kunna söka stödet

 • För stödperioden mars–oktober 2020: ska handelsbolaget bland annat ha haft en omsättning på minst 200 000 kronor x antalet delägare under hela 2019.
 • För stödperioden november–december 2020 samt januari–februari 2021: ska handelsbolaget bland annat haft en omsättning på minst 180 000 kronor x antalet delägare för hela 2019.

Stödet söks via boverket.se

Det finns förslag att stödet förlängs för mars-juni 2021 men inga beslut är ännu fattade.

(Källa: verksamt.se)