Omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare

Enskilda näringsidkare som haft en omsättning på minst 200 000 kronor under 2019 omfattas av stödet och kan få upp till 75 procent av omsättningstappet. Stödet är uppdelat i tre stödperioder; mars – april 2020, maj 2020 och juni – juli 2020.

Villkor för att stöd ska beviljas är att nettoomsättningen för

  • mars – april 2020 understeg 70 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019.
  • maj 2020 understeg 60 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019
  • juni och juli 2020 understeg 50 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019

Den enskilda näringsidkaren kan få stöd på totalt 120 000 kronor, fördelat på de respektive stödperioderna mars – april 48 000 kronor, maj 24 000 kronor och juni – juli 48 000 kronor.

Hur går ansökan till?

Stödet handläggs och beslutas av Länsstyrelsen, som även har ansvar för all information om ansökningsvillkor och uppföljning av stödet.

Ansökan görs via Boverkets e-tjänst mellan den 10 november 2020 och den 31 januari 2021. Det är också Boverket som betalar ut stödet när det beviljats av Länsstyrelsen.

Omsättningsstöd till enskild näringsidkare (verksamt.se)

Företagen ansöker om stöd för två olika perioder: maj respektive juni och juli 2020. Det ska vara en ansökan för respektive period och vissa branscher, exempelvis företag som är verksamma inom jordbruk eller fiskeri- och vattenbrukssektorn kan bara ansöka om stöd för maj.