Vi tar hand om din ansökan inom 10 bankdagar och återkommer till dig.

Har du borgensmän eller andra pantsättare för dina lån kommer vi skicka dig handlingar för underskrift. När de har skrivit under skickar du tillbaka handlingarna till oss. Först då kan vi ta beslut om amorteringsbefrielse.

Vänligen
Roslagens Sparbank