Skip to content

Fasträntekontot ger ett bundet sparande med fast ränta. Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin. Hur mycket ränta ett fasträntekonto får beror på hur länge du binder dina pengar. Ifall du tar ut pengarna tidigare än planerat tillkommer en avgift.

 

Fasträntekonto - aktuella räntor 2023-05-30

 

Löptid
Ränta
Effektiv ränta 360/360
3 mån 3,30  
6 mån 3,45  
1 år 3,65 3,71
1,5 år 3,57 3,60
2 år 3,43 3,42
3 år 3,35 3,29
4 år 3,24 3,14
5 år 3,17 3,03
     

Lyft pengar i förtid från fasträntekonto

Ifall du skulle behöva lyfta pengarna innan slutförfallodagen tillkommer en avgift, en så kallad ränteskillnadsersättning. Ränteskillnadsersättningen beräknas på marknadsräntan som gäller på avslutsdagen fram till slutförfallodagen. Ersättningen tas i första hand ut från upplupen ränta, men om räntan du lyckats samla på dig inte räcker tas resterande belopp ut ifrån ditt kapital.

Fasträntekonto - mer information

Ring oss

Ring 0176-770 00 så hjälper vi dig.